Новини, Шарен свят

Обсъждаха как да се помогне на здравно неосигурените

В изказването си пред сесията на Общинския съвет на 17 декември Кирил Андонов, председател на сдружение „Милост за слабите” постави въпроса за отношението към здравнонеосигурените граждани. Според него има нужда от съдействие на 2500 души, за всеки от които ще трябва да се внася по 200 лв. на годината здравна вноска. Андонов предложи местният парламент да осигури помощ на тези хора, като намери начин за изплащане на съответните суми. Сдружението настоява и за построяване на жилища за бездомни, както и за назначаване на омбудсман.
Кметът Владимир Георгиев отговори, че няма как да се осигуряват средства за здравни осигуровки. Става въпрос и за голяма сума. Градоначалникът изтъкна, че Самоковска община е една от малкото, които имат комисия по социалните проблеми и отпускат средства в помощ на болни, пострадали от бедствия и социално слаби. Георгиев обясни още, че ще се търсят възможности за кандидатстване по европейски програми за финансиране на дейността в подкрепа на социално слаби граждани.
Съветникът инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ обърна внимание, че трябва да се проверява защо не са здравноосигурени тези граждани, както и да се търси сметка и да се вземат мерки срещу работодатели, които не осигуряват работниците си.

Leave a Reply