Новини

Обучават бъдещи предприемачи

Обучение на бъдещи предприемачи ще се проведе в „Хъб-а” от 30 март до 4 април. Начинанието е по нова програма на Асоциацията на българските лидери и предприемачи /АВLЕ/ под надслов “BOSS – Моята успешна история като собственик на бизнес”. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Наскоро в „Хъб-а” се състоя среща във връзка с обучението, на която презентация направи Юлия Иванова. Стана ясно, че целта е да се подпомогнат безработни, като бъдат информирани, мотивирани, консултирани и обучени да започнат самостоятелна стопанска дейност. Това ще им позволи да проявят инициативност и сами да си ръководят работата.
Специалистите от асоциацията са помогнали на много хора да започнат собствен бизнес. По този начин вече функционират десетки фирми в Кюстендил, Разлог, Гоце Делчев и др.
Цялостната работа по програмата трябва да приключи до 19 юни. Общо 340 хил. лв. са отделени за подобни обучения в 10 града на Югозападна България.

Leave a Reply