Новини, Шарен свят

Обучават общински служители

Състоя се тридневен семинар в изпълнение на проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”.
Обучението се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет” /2007 – 2013 г./.
Целта бе да се повиши компетентността на служителите в общинските администрации и кметствата. Обучението се проведе от екип експерти на ДЗЗД „Е-Община.БГ”. Лектори на семинара бяха проф. д-р Тенчо Колев от СУ „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Ирина Цакова. Разгледани бяха правни норми, компютърни програми и др. Ценен опит сподели Нели Стайкова, секретар на Община Троян. Организирани бяха и дискусии.
В изпълнение на предвидените дейности е изградена интернет платформа, която съдържа пълна информация за графика и организацията на обученията, материали, практически казуси, предстоящи събития, галерия и форум за мнения и коментари.

Leave a Reply