Новини, Образование

Обучават родителите на бъдещите ученици

В Младежкия дом на 26 юни се състоя заключителен информационен семинар по проект „Преди училище” /BG05M2OP001- 3.001- 0032/ с ръководител Румяна Цолова от сдружение „Реформа и развитие”, по процедура „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Партньори по проекта са били Община Самоков и детските градини „Пролет“ и „Звънче“. Самият семинар е бил предвиден по дейност 5: ”Работа с родители без разлика от етническия им произход за разяснаване ползите от образователната интеграция и приемането на различието.” Изготвени са били презентации и дипляни под надслов: „Съвети как да бъдете по-добри татковци”, „Бабите и дядовците – ключът към щастливото детство”, „Съвети към майките”.
Искра Радева, експерт по образователни дейности, представи отчет за дейността и постигнатите резултати. Ръководителката на проекта Р. Цолова обобщи презентациите и благодари на участниците и на партньорите за ползотворната работа.

Leave a Reply