Новини, Образование

Обучението в СУ „Отец Паисий” е успешно въпреки извънредните обстоятелства

Началникът на Регионалното управление на образованието Росица Иванова излезе с обръщение и е в непрекъсната комуникация с всички директори на училища oт Софийска област. Създадена е организация за непрекъснат обмен на информация с цел взаимопомощ и подкрепа на всички нива – училища, Регионално управление, Министерство на образованието и науката. Всички заедно реализираме предизвикателството – дистанционно и електронно обучение. Има всеобща мобилизация и въодушевление от неподозирания потенциал за обучителен процес в интернет среда.
Обучението в СУ “Отец Паисий” върви много активно и успешно. Спазват се специално изготвеният график и новото седмично разписание на занятията.
Засега най-бързо и близко до учениците се оказа ползването на социалните групи. В създадените специално за онлайн обучението ФБ групи има модули по отделните предмети на съответната паралелка. Класовете  ползват успоредно с ФБ групите и електронния дневник, който вече е с разширена функционалност за прикачване на всички формати файлове и за обратна връзка от учениците. Няколко класа използват паралелно и платформата на MS Teams, и инструмента Google classroom на платформата Google G Suit.
Всички ученици и учители имат акаунти в създадената от Министерството на образованието и науката платформа еdu.mon. Предстои нейното широко внедряване в образователния процес.
Мисля, че педагогическите специалисти дадоха пример на обществото ни за взаимопомощ и солидарност. 

Лиляна Минкова,
директор на СУ “Отец Паисий” 

Leave a Reply