Новини, Шарен свят

Обучение и труд за 42 безработни

Снимка: архив

Първи договор по проект „Обучение и заетост на търсещите работа неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков” бе подписан на 28 април.
Проектът е по процедура на МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков.
Договорът е на стойност 289 хил. лв., които ще бъдат предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Документът бе парафиран от кмета Владимир Георгиев, а от името на МИГ от зам.-председателя на сдружението Йордан Галев. Третата страна е  Министерството на труда и социалната политика.
В проекта ще участват 42 души, които ще преминат обучение и ще бъдат включени след това в заетост. В зависимост от своята възраст и образование безработните ще бъдат разпределени на групи. Подборът на хората ще се извърши от Общината. Предстои да бъде избрана и обучаваща организация.
След получаването на съответна квалификация участниците ще се трудят в сферите на чистотата и озеленяването. Проектът е с продължителност година и половина.

Leave a Reply