Новини, Шарен свят

Обучиха безработни по проект на КНСБ

По проект на КНСБ в града ни бяха обучени по отношение на професионалното си ориентиране безработни, насочени от Бюрото по труда. Група от 14 души – младежи до 29 години без работа и трайно безработни, имаха възможност да изследват по-задълбочено своята лична житейска ситуация и своите възможности, способности, знания, професионален и житейски опит.
Според Зорница Кацарска, координатор на КНСБ в Самоков и обучител, участниците в професионалното ориентиране чрез решаване на тестове успешно са направили самооценка на своите качества, знания и умения. Кацарска смята, че обучилите се безработни вече имат определена нагласа за придобиване на знания по т. нар. ключови компетентности или професионална квалификация, както и насока за избор на нова професия.

Leave a Reply