Новини, Шарен свят

Обучиха млади ромки да се пазят от трафик

Приключи работата по проекта „Превенция на трафика сред младите ромски момичета от община Самоков – необходимо настояще, неизбежно бъдеще”.
След година и половина работа познанията на момичетата за техните права и как да се предпазят от попадане в трафик са повишени. Те са мотивирани да посещават редовно учебните занимания и да продължат образованието си след завършване на осми клас. Ученичките са ориентирани и професионално. Придобили са елементарни социални умения. Разработен е и план за съвместна работа за ограничаване на броя на ромските момичета, потенциално застрашени от попадане в трафик.
Създадена е мрежа за работа по проблема от различни институции. Обучени са специалисти в общността и ромски родители, които да оказват подкрепа в това отношение. Разработена е по проблема и училищна програма. Един от изводите от цялостната дейност е, че предпазването от попадане в трафик на ромските момичета трябва да стане част от местната социална политика и по него да се работи дългосрочно.
Самият проект е осъществен от фондация „Социален консултативен център” в партньорство със сдруженията “Партньори-Самоков”, “О рома” и ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”. Финансирането е от Германския комитет „Световен ден на молитвата”.

Leave a Reply