Новини, Шарен свят

Общественото обсъждане на проектобюджета ще бъде на 29 ноември

В следващия петък, на 29 ноември, ще се състои обществено обсъждане на общинския проектобюджет за 2014 г. Срещата е от 15 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Със заповед на кмета е назначен работен екип, който да състави проектобюджета за следващата година. В екипа са включени директорът на финансовата дирекция на общината, главният счетоводител, началникът на отдел „Финансов контрол”, експерти по бюджета.
Както съобщиха от пресцентъра на Общината, сформирани са и четири работни групи, които да подготвят отделните раздели.
До 19 ноември трябва да бъде готов и проектът на списъка за капиталови разходи за 2014 г., включително и разпределението на средствата от целевата субсидия.
В публичното обсъждане на 29 ноември участие могат да вземат граждани, представители на т. нар. второстепенни разпоредители с бюджета, ръководители на общински предприятия и др.

Leave a Reply