Новини, Обяви, Шарен свят

Обществено обсъждане за устройствения план на Самоков

Обществено обсъждане на проекта за общ устройствен план /ОУП/ на град Самоков и крайградската територия, екологичната оценка за проекта за ОУП и оценката за съвместимостта и степента на въздействие на общия устройствен план за гр. Самоков и крайградската територия върху защитените зони ЗЗBG0000617, река Палакария, и ЗЗBG0002084 “Палакария” ще се проведе на 8 май 2012 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на община Самоков, ул. “Македония” 34, етаж 5.
Проектът за общ устройствен план /ОУП/ на град Самоков и крайградската територия, екологичната оценка за проекта за ОУП и оценката за съвместимостта и степента на въздействие на общия устройствен план за гр. Самоков са на разположение на обществеността, на органите, участвали в консултациите, и всички заинтересовани в сградата на Община Самоков, ул. „Македония” 34, в заседателната зала, етаж 2, в периода от 2 април до 2 май 2012 г., както и на уеб страницата на Общината: www.samokov.bg.
В приемното време на разположение на гражданите и заинтересованите органи ще бъдат експертите на възложителя.
Писмени становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общината до 7 май 2012 г.

Leave a Reply