Новини, Обяви, Политика, Шарен свят

Обществено обсъждане на бюджета на община Самоков ще има на 30 юли

Годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Общината за 2017 г. ще бъдат дискутирани на обществено обсъждане, което ще се състои на 30 юли, понеделник, от 17 ч. в залата на третия етаж в сградата на Общината.
От общинската управа канят да участват в обсъждането граждани, представители на неправителствени организации, на културни институти, училища, здравни и социални заведения, както и бизнесмени, и кметове и кметски наместници на села.
На интернет-страницата на Общината са публикувани материалите за обсъждането – обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на общината към 31 декември 2017 г., годишният отчет на общинския бюджет към същата дата, отчетите на общинските сметки за средства от ЕС и от Държавния фонд „Земеделие”; поместени са още списък на разходите за финансиране на инвестиции за миналата година, както и отчет за размера на общинския дълг за годината.
Мнения, предложения и становища желаещите могат да изпращат на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на Общината.
Предстои след обсъждането, през септември, Общинският съвет да приеме годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от ЕС на Общината за м. г.

Leave a Reply