Новини, Политика

Обществено обсъждане на плана на Самоков предстои

Готова е екологичната оценка на общия устройствен план на Самоков и крайградската зона, съобщиха на 10 февруари от общинската администрация. Предстои обществено обсъждане.
Гражданите ще имат възможност да се запознаят с екооценката и със самия план в продължение на един месец, като в специална тетрадка ще могат да изразят и своите становища. Писмени мнения ще се приемат и в деловодството на Общината. Накрая ще бъде организирано общественото обсъждане.
Проектът вече е бил разгледан на 17 януари на разширено заседание на Експертния съвет на Общината с участието на местни парламентаристи. Получени били междувременно и съгласувателни писма от предвидените в такива случаи по закона експлоатационни дружества и контролни органи.
След общественото обсъждане разработката с направените предложения ще бъде внесена за приемане от РИОСВ /Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите/. Накрая Общинският съвет трябва да одобри окончателно проекта.

Leave a Reply