Новини, Статии, коментари, Шарен свят

Обществен съвет и управата да подкрепят исканията на протестиращите

Подкрепям създаването на обществен съвет в Самоков, който да се стреми да се изпълнят исканията на гражданите, протестиращи вече цял месец.
Във връзка с това предлагам:
– Бъдещият Обществен съвет да има право на глас в Общинския съвет.
– Представители на Обществения съвет да имат право да присъстват на търговете и на други процедури във връзка с важни обществени поръчки на Общината.
– Да се провеждат референдуми за решаването на най-значимите проблеми на града и района.
– Г-н кметът да намери начини и форми за отчитане на качеството на работа на служителите в Общината.
– С общи усилия поделението на „ВиК” да се обособи като общинска фирма с тенденция да се постигне 50 % намаление на цената на водата.
– Местната управа със съдействието на Обществения съвет да помисли за създаване на предприятие в областта на селското стопанство или промишлеността, като по този начин се разкрият повече работни места, включително за роми.
– Отпускането на субсидии в сферата на земеделието да става с участието на представители на Обществения съвет, като се контролира и дали тези средства се използват целесъобразно.
– Да се спрат незаконните гатери и да се въведе ред при използването на горите.
– Общинската управа и кметът да предприемат мерки за създаване на общинска аптека, общински хранителен магазин и общинско предприятие за благоустройствени и комунални дейности.
– Пред всяко отделение в болницата да се постави ценоразпис за платените услуги.

Инж. Иван Есов

Leave a Reply