Новини, Шарен свят

Общинарите отказаха да съгласуват разпределението на собствеността на „ВиК”

Собствеността на ВиК системите и съоръженията се превръща в ябълка на раздора в нашия район, а и на други места. По предложение на Постоянната комисия по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика Общинският съвет реши на заседанието си на 23 октомври да откаже да съгласува разпределението на собствеността на ВиК системите и съоръженията, намиращи се в обособената територия в нашия район, между държавата и общината.
Така бе отклонено съответното искане на Министерството на регионалното развитие.
Съветниците се позоваха на своите решения № 1751 от 2011 г. и № 946 от 2013 г., с които се изисква „ВиК” предприятието в нашия район да стане общинска собственост и се отказва членуване в асоциацията на ВиК дружествата.
Кметът Владимир Георгиев поясни, че с настоящето искане Министерството на регионалното развитие иска да посочим нашите активи, като след това всички общински активи се предоставят за управление на асоциацията. Но в тази асоциация Община Самоков не членува. Затова и Общинският съвет, и кметското ръководство отказват да удовлетворят искането на министерството.
Както е известно, борбата за учредяване на общинско ВиК предприятие в Самоков е с дългогодишна давност. Преди време с тази цел бе създаден и обществен Инициативен комитет по проблемите на водоснабдяването. И сега в десетки градове в страната функционират общински ВиК дружества.

Leave a Reply