Новини, Политика

Общинарите се събират на сесия на 24 ноември

Предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината ще разгледат общинските съветници на следващото си заседание, което ще се състои на 24 ноември, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Заседанията на комисиите започват в понеделник, на 14 ноември, когато от 14 ч. и от 15 ч. стартират разискванията в комисиите по бюджет и финанси и по образование, култура, младежки дейности и спорт. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология, а на 16 ноември от 15.45 ч. проблемите ще разглежда комисията по здравеопазване и социални дейности.
В четвъртък, 17 ноември, пък дебати ще има в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи – от 15 ч., по законност, обществен ред и общинска собственост – от 15.30 ч., и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика – от 16.30 ч.

Leave a Reply