Новини, Политика

Общинарите ще заседават на 19 декември

Вероятно последната сесия на Общинския съвет за годината ще се състои на 19 декември, сряда, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Предвижда се да бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
Подготвяйки се за сесията, комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще заседава в понеделник, на 10 декември, от 13.30 ч. На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология. По същото време на 12 декември ще се съвещават участниците в комисията по здравеопазване и социални дейности.
В четвъртък, на 13 декември, съответно от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. своите предложения ще подготвят членовете на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. Сбирките на комисиите ще приключат на 14 декември от 13.30 ч., когато е заседанието на комисията по бюджет и финанси.

Leave a Reply