Новини, Политика

Общинарите ще заседават на 25 юли

Поредната сесия на Общинския съвет ще се състои на 25 юли, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Местните парламентаристи ще обсъдят предложения за решения на комисиите към съвета и докладни записки на кмета на общината.
На 17 юли, сряда, в подготовка за сесията, от 13.30 ч. ще заседава комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт. По едно и също време – от 16 ч. в същия ден, пък са съвещанията на комисиите по устройство на територията и екология и по здравеопазване и социални дейности.
В четвъртък, на 18 юли, съответно от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч., проблемите ще разискват участниците в комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
Комисията по бюджет и финански ще изготви своите предложения на 19 юли, петък, от 13.30 ч.
Спазвайки принципа на ротация, сесията ще бъде ръководена от инж. Петър Георгиев, зам.-председател на Общинския съвет. Вероятно това ще бъде и последното заседание на общинарите преди август, когато по традиция те излизат във ваканция.                      

Leave a Reply