Новини, Политика

Общинарите ще заседават на 30 януари

Снимка: архив

Първата за годината сесия на Общинския съвет ще се състои на 30 януари от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Дългият дневен ред предвижда да се приемат програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и план за приватизация за 2020 г. Ще бъдат утвърдени и отчетите за съответните програма и план за миналата година.
Съветниците ще приемат и план за действие на общинските концесии. Ще се разисква и по предложенето за съдебни заседатели в Районния съд в Самоков и в Софийския окръжен съд. Местните парламентаристи трябва да вземат решения и по предложения на комисиите на съвета, както и по докладни записки на кмета. Дневният ред включва още изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Подготвяйки се за сесията, в понеделник, на 20 януари, ще заседават – съответно от 15 ч., 16 ч. и 17.30 ч. комисиите по здравеопазване и социални дейности, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
На следващия ден от 16 ч. е съвещанието на комисията по устройство на територията и екология.
На 22 януари, сряда, последователно от 15 ч., 16 ч. и 16.30 ч. своите решения ще оформят участниците в комисиите по бюджет и финанси, по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи и в комисията съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
За 23 януари от 16 ч. пък е насрочено заседанието на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт.

Leave a Reply