Новини, Шарен свят

Общинари, експерти и Инициативен комитет пак на различни позиции за депото

Темата за бъдещото регионално депо за отпадъци в м. Катранджия отново бе в центъра на обществено обсъждане. В постоянната комисия по европейски проекти към Общинския съвет на 13 март бяха изслушани мненията “за” и “против” изграждането на депото на това място.
Поставени бяха въпроси за близостта на определения терен до града и с. Драгушиново, за инверсията на въздуха и отделяните газове. Представителите на Инициативния комитет – инж. Любослав Нейчев, Бойко Дамянов, Васил Парлапански и др., както и Петко Ковачев от Националния институт за зелена политика, изтъкнаха несъгласието си със строежа на депото на това място и подчертаха противоречията в доклада за екологичната оценка. Членовете на комитета предложиха депото да се изгради в района на с. Пчелин, за което, както казаха те, имало готови проучвания. Припомнен бе и фактът, че тук е сеизмична зона.
Кметът Владимир Георгиев обясни как и защо се е стигнало до решението за изграждане на депото на това място и изтъкна какви биха били последиците, ако Общината се откаже от строителството му.
На участниците в дискусията бе раздадена и писмена справка по този въпрос. В нея се обяснява, че ако не започне изграждането на планираното депо, ще бъде пропуснат шанса да се използват европейски пари. Веднага Общината трябва да осигури 7,6 млн. лв. /3 млн. за закриване на старото сметище, 3,5 млн. за изграждане на претоварна станция, 700 хил. лв. ежегодно за такса за депониране в регламентирано регионално депо, като най-близкото е в пловдивското село Цалапица, и минимум 400 хил. на година за транспортиране на отпадъците./ Това според документа означава, че ще се увеличи няколко пъти такса смет и Общината няма да може на практика да изпълнява никаква друга инвестиционна програма.
В същото време трябва да се действа за изграждане на самостоятелно ново общинско депо, за проекта и строителството на което ще са необходими допълнително 11 млн. собствени средства и период от 4-5 години. Така че през следващите няколко години Общината ще трябва да задели общо около 17 млн. лв., без да се смятат санкциите на ЕС.
В разгорялата се дискусия участваха и представители на консултантското обединение “МегаЕкоПроконсулт – 11”, избрано с обществена поръчка. Според тях в случая става дума за ново регионално депо, което няма нищо общо със старото сметище, то ще бъде максимално защитено и при строителството му няма да се разрешават компромиси, а ще се спазват европейските изисквания. Въздухът на Самоков няма как да се замърси от новата инсталация, допълниха консултантите.
Описаното в докладите досега олицетворява само инвестиционни намерения, тепърва ще се обсъжда инвестиционен проект, поясниха специалистите. Протестиращите бяха приканени да видят този проект и тогава да си кажат становищата и бележките. Пожеланието бе Инициативния комитет и консултантите да не са от двете страни, а да си помагат взаимно за по-доброто решаване на проблема.
Предстои по въпроса отношение да вземе самата общинска комисия, а след това и местният парламент.

Leave a Reply