Новини, Шарен свят

Общината: Вземаме мерки за сградата на бившата музикална школа

Отговор

След публикацията „Ще се погрижи ли някой за бившата сграда на музикалната школа?” /в. „Приятел”, бр. 92 от 5 декември 2014 г./ получихме писмен отговор, в който се казва:
„Община Самоков ще се самосезира и ще предприеме действия срещу загрозяващата постройка в централната градска част.
След реституцията сградата, която се намира почти в идеалния център на Самоков, бе възстановена на старите си собственици. В продължение на няколко години тя продължи да изпълнява функциите си като музикална школа и в нея се провеждаха обученията на децата към читалище-паметник „Отец Паисии“. Това се оказа излишен разход за читалището, още повече, че неговата сграда разполага с достатъчно зали за провеждане на репетиции и от читалището се отказаха от ползването на бившата школа и заплащането на наем и поддръжка.
Самите собственици явно не проявяват интерес да поддържат сградата и в момента тя е в запуснато състояние.
Община Самоков на база подадения сигнал ще се самосезира и ще започне процедура по чл. 195 /4/ от ЗУТ.
Процедурата, предвидена в Закона за устройство на територията, третира обекти, които не се поддържат в добро състояние, представляващи загрозяващи постройки и предвижда собствениците да бъдат задължени да извършат ремонтно-възстановителни дейности, както и да се погрижат за хигиената на дворното място.
Към Общинска администрация – Самоков има действащ инспекторат, който се занимава и с такива обекти. Инспекторатът ще извърши оглед на сградата и ще изготви предписанията и действията, необходими да предприемат собствениците, за поддръжката на сградата.
Процедурата ще стартира със заповед на кмета, след което ще бъдат изпратени писма с предписания на собствениците на обекта. Сградата е частна и в момента данните са от 2005 година, когато е регистрирана в кадастъра като частна, собственост на две лица, имащи това право, доказано с нотариален акт от 1949 г. Няма данни за промяна на собствеността, но това не изключва тази възможност, ако сградата не е декларирана с промяната от новите собственици.”

Б. Р. Благодарим за бързия и адекватен отговор. За състоянието на бившата сграда на музикалната школа става дума не за първи път. Читателско писмо на тази тема бе поместено в бр. 68 на в. „Приятел” от 12 септември 2014 г. Малко по-късно – в бр. 71 от 23 септември т. г., по същия проблем във вестника бе публикуван и редакционен коментар. Надяваме се, че през идващата нова 2015 г. въпросът ще бъде разрешен и че тази зона от централната част на града ни ще придобие скоро много по-приличен и приветлив вид.

Leave a Reply