Новини, Шарен свят

Общината внесе проекти за ремонт на Младежкия дом и нова площадка в ДГ „Самоково”

Община Самоков кандидатства с два проекта за финансиране по програма „Красива България” през 2018 г.
Единият проект е за ремонт на Младежкия дом. Дейностите, заложени в разработката, включват ремонт на стени и тавани и боядисване. В централното предверие и администрацията към него, стълбището в залата и други помещения ще се подменят настилките с плочи от гранитогрес. Специална настилка ще бъде направена в залата за представления и на сцената, където ще бъде поставена акустична настилка, а стълбите ще бъдат оформени с декоративни профили. Предвижда се още и подмяна на вентилационната система и на осветителните тела. Ще се ремонтират и залите, които в момента се използват за репетиции на групи, за тенис на маса и за други дейности. По този начин Младежкия дом ще се превърне в привлекателно място за събития и дейности за младите хора, както и за реализиране на различни артистични програми. Проектът е на стойност 249 413 лв., като „Красива България” осигурява 40% от тях.
Другият проект е за изграждане на интерактивна детска площадка в детска градина „Самоково”. Проектът е на стойност 92 862 лв., от които Общината ще осигури собствени средства в размер на 55 717 лв. Проектът обхваща благоустройствени дейности и оформяне на целия двор на детското заведение, както и изграждане на площадка, където чрез ролеви игри и демонстрации децата ще се обучават за правилата на движение и безопасност.
Допуснатите проектни предложения ще се оценяват по зададени от програмата критерии, а класираните от тях ще бъдат предложени на Управителния съвет за одобряване за финансиране и реализация.

Leave a Reply