Новини, Шарен свят

Общината готви проекти в сферата на неядрената енергетика

Започнало е набирането на проектни идеи във връзка с нуждите на енергийния сектор в страната и предстоящото стартиране на процедура за усвояване на транш от фонд “Козлодуй” за периода 2011-2013 г. С тези средства се компенсира частично затварянето на блокове от Атомната централа.
Областната управа е уведомила за начинанието ръководството на общината. Общинската администрация от своя страна може да кандидатства по мерките за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради – училища, детски градини, читалища, кметства, болница и др.
От Общината поясниха, че засега ще бъдат подбрани обекти, за които вече има проектна готовност. Известно е, че Общината има готов и дори одобрен проект за саниране на фасадата на НУ “Д-р Петър Берон”, който обаче не бе финансиран поради липса на средства.
По-късно ще бъде подготвен и списък с други обекти, за които в бъдеще ще се изготвят проекти.

Leave a Reply