Общината издаде над 1300 удостоверения за настоящ адрес

Само за месец от началото на въвеждането на контролно-пропускателни пунктове на областните центрове, като част от противоепидемичните мерки в условията на извънредно положение, Община Самоков е издала 1328 удостоверения за регистрация по настоящ адрес.
От местната администрация уточниха за сравнение, че обикновено за цяла година се издават между 800 и 900 такива удостоверения.
Общо 140 от тези документи се отнасят за жители на града ни. От селата най-много удостоверения са издадени за Горни Окол – 132, колкото са приблизително почти половината от местните жители. Още по-фрапиращ е случаят с Долни Окол, където жителите са около 100, а регистрациите по настоящ адрес през последния месец са 54.
С най-много новорегистрирани по настоящ адрес след Горни Окол се нарежда Широки дол – 127, но това не е толкова изненадващо, тъй като става дума за едно от най-големите села в общината.
Твърде много са новорегистрираните в Рельово – 79, Поповяне – 67 и Алино – 64, като се има предвид, че и в трите села жителите са под 200 на брой.
Повече от обичайния брой удостоверения по настоящ адрес са издадени за абсолютно всички села, но все пак най-малко подобни документи касаят Радуил и Марица.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*