Общината иска „Боричо”, оттегля се от „Надар”

Общинският съвет поиска да се свика общо събрание на „Надар-2006” ООД с предложение за вземане на решение за прекратяване на дружеството.
Решението си местните парламентаристи взеха на заседанието си на 17 април.
Предвижда се и друг вариант – да се продадат 250 дяла от капитала на стойност общо 25 хил. лв. от Общината на съдружника „Ел Ем Импекс” ЕООД и да се вземе на решение за прекратяване на членството на Общината в дружеството.
Местният парламент трябва да бъде информиран след това от представителя на Общината в дружеството за предприетите действия.
Съветът поиска и свикване на общото събрание на „Борико-2007” при дневен ред: вземане на решение за изключване на акционера „Ел Ем Импекс”; вземане на решение за определяне и заплащане на лихви за забавяне на дължими вноски от „Ел Ем Импекс” за невнесената от фирмата част от капитала на дружеството. Представителите на Общината в Съвета на директорите и в Общото събрание след това трябва да информират съветниците за изпълнението на решението.
Както е известно, двете дружества бяха създадени преди 7-8 години с участието на Община Самоков и фирмата на бизнесмена Христо Ковачки „Ел Ем Импекс”. Построен бе лифт и бе оформена писта в м. Боричо непосредствено до едноименния нов квартал. Друго развитие обаче на практика нямаше. Явно това е предопределило и последните решения на общинарите.
Междувременно общинските съветници не приеха на 17 април отчета за извършената работа през миналата година от акционерното дружество „Рила – Самоков 2004”, създадено за реализиране на проекта за изграждане на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър”, добила гражданственост под името „Супер Боровец”.
Да не се приеме отчетът гласуваха всичките присъстващи на заседанието 27 съветници. Нямаше нито един против или въздържал се.
От основаването на дружеството измина цяло десетилетие, но почти няма конкретно свършена практическа работа. Същата е ситуацията и през 2013 г.
„Правят се някакви планове, изнасят се отчети, но конкретно нищо няма”, възмути се инж. Николай Николов /БСП/.
Затруднен е дори прекият контакт с ръководителите на дружеството. „Според мен дружеството почна с капитал от 30 млн. Сега са 1,8 млн. Говори се, че имало печалба. Ще получи ли Общината своя дял от нея? Пари нема, действайте!…”, обобщи Валентин Милушев /ГЕРБ/.
Неудовлетворение от отчета и изобщо от цялостната работа на дружеството изразиха и кметът Владимир Георгиев, и Стоян Пашов /”Самоковци за Самоков”/, и представителите на Общината във фирмата Екатерина Вададжийска и Георги Димитров.
След различни трансформации през годините сега основният дял акции в „Супер Боровец” държи Държавният фонд на Оман. Община Самоков участва с 25 % и често е в неведение. 7 % от акциите са притежание на компанията „Главболгарстрой”.
Присъстващият от името на дружеството представител на счетоводна фирма обеща да запознае с повдигнатите въпроси и критични бележки шефовете, но съветниците останаха скептични за възможността „Супер Боровец” в скоро време да излезе от застоя.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*