Новини, Шарен свят

Общината иска ДНА от премиера, получи дома в Гуцал

С писмо до министър-председателя и до Министерството на отбраната Общината е поискала Военният клуб /ДНА/ да й бъде прехвърлен безвъзмездно.
Сградата е построена преди около 40 години и е предназначена за култура и изкуство, но от години на практика салонът и репетиционните зали почти не се използват, функционира главно административният блок.
През 2012 г. Общината е започнала процедура за безвъзмездно прехвърляне на сградата, като за целта е прието и решение на Общинския съвет, взето е съгласието на областния управител и от негова страна е изпратено положително становище по въпроса до Министерството на отбраната. Въпреки усилията на местната власт обаче засега развитие по проблема няма.
В сегашното ново писмо на Общината до премиера и военния министър се изтъква, че културният календар на Самоков и района е изключително богат, масови прояви се провеждат по всяко време на годината и затова е необходим салон със сцена и голям капацитет, с каквито разполага Домът на армията. Освен това две от четирите читалища в града – „Младост” и „Любословие”, нямат собствена базат и подходящи условия за дейност. От друга страна много ръководства на читалища от селата в района желаят да представят свои програми пред самоковската публика и да участват в общоградски изяви. В културния живот на Самоков – най-големият град и най-голямата община в областта, активно искат да се включат и колективите на много местни училища, детски заведения и младежки организации. В това отношение базата на Военния клуб е изключително подходяща.
В писмото се подчертава още, че Самоковска община е финансово стабилна и може да поеме издръжката на сградата изцяло със собствени средства. Добавя се, че и самото Министерство на отбраната е приело стратегия за освобождаване от имоти с отпаднала необходимост. В същото време досегашният военен клуб може да се превърне в истински културен дом.
Документът, както посочи гл. експерт „Връзки с обществеността” на Общината Веска Тодорова, е подкрепен и от директорите на училища и детски градини и от председателите на читалищата в Самоков.
Междувременно, с решение на правителството от 6 юли, на Община Самоков се прехвърля собствеността на бившия Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в Гуцал. Имотът е с площ от 10 дка и в него са построени общо 6 сгради. Според съобщението на кабинета, с този имот ще се задоволяват социални потребности на местното население.

1 Comment

  1. Знайчо

    Докато общината се управлява от кмет и партия, които са различни от партията, спечелила изборите за парламент – така ще бъде. Наблюдавайте кога ще се оправят пътищата около Самоков и кога ще се случи някой голям определящ бъдещето на общината проект като Скоростен път Рила. Дали ГЕРБ ще си мръдне пръста, докато Самоков е най-голямата община спечелена от БСП? Дано някой не си помисли че съм фен на едните или другите.

Leave a Reply