Новини, Политика

Общината иска документи и отговори от дружеството за Супер Боровец

На 8 октомври 2007 г. край пътя за Боровец – срещу Пунто, бе направена първата копка на Супер Боровец. Още се чака втората…

Общинският съвет на заседанието си на 27 юни се отказа да приеме годишния финансов отчет на „Рила – Самоков 2004” АД /създадено за осъществяване на проекта Супер Боровец/ за 2012 г.
Кметът и представителите на Общината в Съвета на директорите на дружеството бяха задължени да изискат от архива му всички протоколи от заседания на съвета на директорите ведно с взетите решения. Ще бъдат изискани и протоколите от общите събрания на акционерите, договорите за заем между дружеството и „Транс Болкан Инвестмънт Лимитид”, както и актуални данни за тази фирма.
Разискванията по проблема продължиха повече от два часа. Почти всички изказали се обвиниха присъстващите представители на дружеството „Рила – Самоков 2004”, че в продължение на години то умишлено се източва, а почти нищо не се прави. Даден е заем, за който се предполага, че изобщо няма да бъде върнат, използват се разни процедурни хватки и се поставя Общината /която държи 25 % от собствеността/ пред свършени факти. В този смисъл се изказаха и Георги Димитров и Екатерина Вададжийска, предложени от местния парламент за нови членове на Съвета на директорите на дружеството.
В дискусията активно участваха общинските съветници Стоян Пашов, Пламен Ангелов /„Самоковци за Самоков”/, Валентин Милушев, Венцислав Тодоров, Гиргина Рангочева /ГЕРБ/, Емил Николов /Българска социалдемокрация/, Мая Христева /ЛИДЕР/ и др.

Leave a Reply