Новини, Шарен свят

Общината иска фирмата за Боричо да се ликвидира

Лифтът в м. Боричо през краткото време на своето съществуване

На сесията си на 27 април Общинският съвет реши да се възложи на кмета да предприеме мерки за прекратяване на дейността на „Борико 2007” АД и за заличаване на регистрацията на фирмата.
Както е известно, това дружество бе създадено преди десетилетие за съвместна дейност за строителство на спортен комплекс и други обекти в Самоков и района. Тогава Общината апортира около 700 дка земи в Самоков и Боровец, старите сгради на болницата и др. При учредяването 75 % от капитала бе на фирма „Ел Ем Импекс”, а 25 % – на Общината.
През първите години след основаване на дружеството бе изграден само лифт в м. Боричо, край града, но и той от години е занемарен и не работи. На практика „Борико 2007” няма дейност, нито програма за бъдещата работа.
На заседанието си местните парламентаристи не приеха и отчета на „Борико 2007” за работата на фирмата през миналата година.

Leave a Reply