Общината кандидатства за ремонт на СУ „Отец Паисий”, СУ „Никола Велчев” и трапезарията

На извънредна сесия на 25 май местните съветници приеха Общината да кандидатства с проект „Мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности в сградата на СУ „Никола Велчев”, СУ „Отец Паисий” и трапезария” /бившия ресторант „Кутна Хора” в кв. „Възраждане”/ пред Националния доверителен Екофонд по Инвестиционната програма за климата.
Стойността на проекта е 2 264 252.50 лв. с ДДС, авторски и надзорен контрол, а съфинансирането от страна на Общината ще бъде в размер на 15 % – 339 637.88 лв. Предвижда се смяна на дограмата на сградите, топлоизолация на стените и покривите, подмяна на осветителната система и др.
Цената на предвидените в предварителната количествено-стойностна сметка осветителни тела бе повод за въпрос на инж. Петър Георгиев, според когото предвидените суми позволяват да се закупят само евтини китайски изделия със съмнително качество. Кметът Владимир Георгиев отговори, че това са предварителни прогнозни стойности; предстои те да бъдат прегледани от специалисти на Екофонда, които да утвърдят окончателните сметки.
В отговор на друг въпрос на инж. Георгиев кметът поясни, че общежитието в двора на Спортното училище не е включено в този проект, но се подготвя документацията, за да може да се кандидатства за ремонт на сградата по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Петър Георгиев и Емил Кривошиев запитаха защо е насрочена извънредна сесия само седмица след редовната, състояла се на 17 май. Вл. Георгиев поясни, че от проведен междувременно разговор с новия изпълнителен директор на Националния доверителен екофонд е останал с впечатлението, че документацията трябва да бъде предадена до края на май, за да се даде шанс за одобрение и осъществяване на проекта.
В крайна сметка присъстващите 24 съветници дадоха единодушно зелена светлина за кандидатстване с проекта. Два дни по-рано – на 23 май, положително становище бяха заели и членовете на комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*