Новини, Шарен свят

Общината кандидатства за трансгранично сътрудничество с Пирот и Лесковац

Изглед от Лесковац

Общината обсъжда възможностите за кандидатстване с проекти за трансгранично сътрудничество с общини от Република Сърбия. Kметът Владимир Георгиев проведе две работни срещи и предварителни разговори с представители на сръбските общини Пирот и Лесковац.
С Община Пирот са обсъждани възможните проекти за кандидастване по програмата за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Община Самоков е предложила от своя страна да кандидатства с проект за реконструкция на Образописовата къща, за който вече има готовност. Представителите на Пирот са изразили желание да работят съвместно по екологични проекти, проекти за зелени училища, стажуване. Обсъждани са проекти и за културно взаимодействие, които да включват създаване на виртуална база данни на музеите, виртуални библиотеки и др.
Пред гостите от Лесковац Община Самоков е заявила готовност за няколко проекта в сферата на екологията. Единият, за който има проектна готовност, е изграждането на екопътека от Туристическата градина до Шишманово кале. Другата идея е свързана със закупуването на подземни контейнери за битови отпадъци.
Както в. „Приятел” писа наскоро, Община Самоков води преговори с ръководството на Агенцията по безопасност на храните за предоставяне на сграда с двор в Стопанския двор на с. Продановци, която е подходяща за приют за бедстопанствени кучета. Това е и другата идея за възможност за кандидатстване с проект по програмата за трансгранично сътрудничество.
Управителният съвет по програмата е провел заседание през тази седмица и предстои до края на месеца да бъдат публикувани указанията, възможностите и допустимите проекти.

Изглед от Лесковац

1 Comment

  1. Благовест Коларов

    Eee, да им имахме фонтана само…!

Leave a Reply