Новини, Шарен свят

Общината може сама да организира изработването на план на Боровец

След като Министерството на регионалното развитие прекрати процедурата за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Боровец, Община Самоков има възможност самостоятелно да организира процедура.
За прекратяването на процедурата от министерството и за мотивите за това решение писахме в миналия брой на „Приятел” /бр. 80 от 24 октомври т. г./.
Сега, след като преминат съответните срокове за обжалване, Общината може да се възползва от новостите в закона и сама да предприеме процедура по приемане на частични подробни устройствени планове за определени територии в курорта.
Изработването на такъв план например би решило и съдбата на т. нар. златен триъгълник в централната част на Боровец, и на обектите на тази територия. Както поясниха запознати, при това положение, ако има инвестиционен интерес към определена територия /включително и от Общината/, може да се изработи частичен проект, който да бъде разгледан от Експертния съвет и след това да се обсъди и приеме от Общинския съвет.

Leave a Reply