Новини, Политика

Общината организира търгове

Община Самоков обявява:
На 21.06.2012 г. от 9.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 имота с №№ 65231.916.290, 65231.916.291 и 65231.916.292 – ниви, с обща площ 215,133 дка в м. „Дъбова глава”, землището на гр. Самоков.
Подаване на документи за участие: до 20.06.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая № 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 21.06.2012 г. от 9.45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – помещение, находящо се на ІІІ етаж в сградата на Стария ОбС, с площ от 14.00 кв. м.
Подаване на документи за участие: до 20.06.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая № 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 21.06.2012 г. от 10.00 часа конкурс за отдаване под наем на търговски обект: ведомствено кафене, находящо се на VІ етаж в сградата на Община Самоков, с обща площ 127 кв. м, от които търговска площ – 23 кв. м.
Подаване на документи за участие: до 20.06.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая № 401

Leave a Reply