Общината отпуска 150 хил. лв. за борба с щетите от наводнението

На сесията си в четвъртък, 20 юли, по предложение на кмета Владимир Георгиев общинарите решиха обезщетенията и помощите на нуждаещите се да нараснат с 50 хил. лв., като 15 хил. лв. ще се осигурят от по-скромното честване на Празника на Самоков, а останалите 35 хил. – от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Увеличават се със 100 бона и средствата за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии. Комисия ще обобщи нанесените от водната стихия щети и ще предложи критерии за тяхната оценка и списък на домакинствата за подпомагане.
В разискванията по въпроса на сесията участваха общинските съветници Венета Галева и д-р Димитър Панев, както и кметът Владимир Георгиев.
Участници в сформираните работни групи са посетили междувременно, след наводнението, над 600 жилищни сгради – частна собственост, и са описали нанесените им щети.
От Общината информираха на 17 юли, че под склона в гробищния парк „Ридо” ще бъде изградена подпорна стена. Ще бъде възстановен и водопроводът, за което кметското ръководство вече е разговаряло с управата на „ВиК”.
Известно е, че при наводнението на 3 юли свлачища затрупаха дори пътя към парка, отнесена бе оградната стена до Дома на покойника, в долната част големи количества пръст затрупаха гробове, прекъснат бе водопроводът. За някои от тези щети „Приятел” писа.
Почистването на гробните места вече започна. Ще се оформят отново и алеите в парка.
От Общината е изпратена и информация до Междуведомствената комисия към Министерския съвет за възстановяване и подпомагане във връзка с необходимостта от съдействие и помощ за ликвидиране на нанесените щети на инфраструктурата и общинските имоти в Самоков, Продановци, Широки дол, Драгушиново, Шипочан, Бели Искър и Мала църква. Същата информация е изпратена и на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров.
Предстои Общината да представи конкретни искания със съответните проекти и тяхната стойност.
Докато се чакат средства от държавата, ще продължим да работим със собствени сили за отстраняване на щетите от наводнението, декларираха в началото на седмицата от местната администрация.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*