Новини, Шарен свят

Общината подпомага рибарството

Проект по Програмата за морско дело и рибарство, по мярка „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, внесе Общината. Средствата, които ще бъдат отпуснати, са за подготвителни дейности за създаване на местна инициативна рибарска група.
Изискването за вътрешни водоеми е минимум 25 души да са заети в сектора, а сега в нашия район 35 човека работят във фирма за преработка и пакетиране на риба и рибни продукти, а още 5 – във фермата за сьомга в Горни Окол. В момента пък, както информира Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността” в Общината, външен инвеститор кандидатства за изграждане на рибно стопанство на мястото на бившия комбинат „Родопа”.
По програмата освен проекти за развитие на инфраструктурата и на преработката на риба и рибни продукти, се насърчават и дейности за разкриване на нови работни места. Както обясниха запознати, създаването на местна рибарска група е сходно с учредяването на МИГ /местна инициативна група/, но финансирането е по различни програми. Общината ще бъде водеща, а партньорите от неправителствени организации и бизнеса е желателно да са с опит в осъществяването на европейски проекти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите трябва да са в размер до 25 хил. евро.

Leave a Reply