Новини, Политика

Общината поиска от парламента повече пари

Кметът Владимир Георгиев изпрати искане до Народното събрание за увеличаване на капиталовата субсидията за Самоковска община и за делегираните от държавата дейности.
Документът бе подписан и от кметовете на села в общината. Искат се повече финанси за изграждане и ремонт на пътища и за поддържането им през зимата. Изтъква се, че поради суровия местен климат тукашните разходи не могат да се сравняват с показателите от единния държавен стандарт. Посочва се например, че за отопление тук се изразходват повече средства, отколкото в много други региони на страната.
В искането се добавя, че максималната кметска заплата на селски управник в общината сега е 450 лв. и че заплатите на работещите в общинската администрация не са променяни от 2007 г. В същото време субсидията за нашата община от 2009 г. насам е намалена с 30 %.
Сега работните места по проекти и програми на Европейския съюз, включително и по програмите за временна заетост, на които Общината е работодател, са 798. Като се прибавят 290-те работни места в общинските служби и структури излиза, че Общината осигурява пряко препитанието на повече от 1000 души, което я превръща в най-големия работодател в града и района.
От една страна това показва грижа на местната власт за хората, но от друга – не е нормално икономиката да е в такава стагнация и да се разчита на административни структури за справяне с безработицата.

Leave a Reply