Новини, Политика, Шарен свят

Общината помага на пострадали от земетресението

Читалище “Светлина” – Поповяне

Сгради на пострадали от земетресението на 22 май т. г. ще бъдат ремонтирани с общинска помощ, решиха самоковските депутати. По 100 лв. за тази цел ще получат жители на Клисура, Поповяне и Ярлово. С подобна сума ще бъде подпомогнато и читалище “Светлина” в Поповяне.

Leave a Reply