Новини, Шарен свят

Общината предлага клубовете на пенсионера да се издържат от държавата

Клубовете на пенсионера да станат делигирана държавна дейност и да получават необходимите средства от републиканския бюджет, поиска Общината от Министерството на труда и социалната политика.
В момента в общината ни функционират четири такива клуба – два в Самоков и по един в двете най-големи села – Говедарци и Радуил. Ако държавата поеме издръжката им, ще могат да се открият подобни клубове и в Широки дол, и в други по-големи села в района.
Клубовете на пенсионера сега са важно място за общуване на възрастните хора и за смислено прекарване на свободното им време. Обикновено там се предлагат и закуски, чай и кафе на поносими за днешно време цени. Посетителите не са малко.
От общинската администрация уточниха, че издръжката на сега съществуващите клубове /включително възнагражденията на персонала/ възлиза на повече от 35 хил. лв. годишно. Общината се грижи и за двата дома за стари хора – в Самоков и Ковачевци, за Домашния социален патронаж и за Центъра за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания.
Местната социална дейност ще се разшири още повече с влизането в действие на Дневния център за превенция на деца и лица в риск, както и на Центъра за настаняване от семеен тип, който предстои да бъде издигнат на мястото на бившето училище „Никола Драмалиев”. Двата центъра ще се изграждат с пари от европейски програми.

Leave a Reply