Новини, Политика

Общината преизпълни с 5 % плана за приходите

Планът за приходите на Общината за 2012 г. е изпълнен 105 %. Събрани са 4,69 млн. лв. – с 228 бона над предвиденото.
Най-голямо е преизпълнението при техническите услуги – 121 %. Със 7 % повече са приходите от пътния данък, данъка от недвижими имоти и налога за превозните средства. Събрани са и повече средства от глоби.
На 104 % възлиза изпълнението на популярната такса смет /”битови отпадъци”/.
От отчета се вижда, че са събрани и повече пари от туристическия данък.
След промените в закона приходите по това „перо” са нараснали от 290 хил. на 503 хил. лв.
Тазгодишната данъчна кампания вече започна. До края на април гражданите трябва да подадат данъчна декларация и да платят данък върху доходите си като физически лица, като тук не става въпрос за хората, които получават средства само от трудов договор. Платилите този данък до 11 февруари ползват 5 % отстъпка.

Leave a Reply