Новини, Политика, Шарен свят

Общината против плана на „ВиК”, има опасност цената на водата да скочи

Да гласува „против” съгласуването на проект за бизнес план за развитието на дейността на “ВиК” ЕООД – София за периода 2017-2021 г.” бе упълномощен от общинските съветници кметът Владимир Георгиев като представител на Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, на предстоящото извънредно заседание.
Решението си общинарите взеха на сесията на 28 март.
По останалите точки, свързани с въпроса – за приемането на отчета и финансовия отчет на асоциацията за м. г. и на бюджета за т. г., кметът Георгиев бе упълномощен да гласува „за”.
При разискванията Вл. Георгиев поясни, че едно съгласяване с бизнес плана би довело неминуемо до поскъпване на цената на водата в общината, независимо че Рила е най-водната планина в страната ни. Кметът изрази и категорично несъгласие със „смешно малките”, по думите му, средства, които се предвиждат за инвестиции от „ВиК” в системата на водопроводите и канализацията в района. На всичко отгоре самата Община е дала само за една година много голяма за възможностите си сума – около 1 млн. лв., за реконструкция на общинската ВиК мрежа.
Общинският съветник Васил Зашкев припомни поговорката „Вода газим – жадни ходим”, а колегата му инж. Петър Георгиев изрази мнение, че включването на общините в обща ВиК асоциация създава предпоставки за отклоняване на средства не по предназначение, на практика за кражба на общински пари. И то при положение, че водоснабдяването е проблем от абсолютно първостепенно значение.

Leave a Reply