Новини, Шарен свят

Общината спечели екопроект за младите хора

От Министерството на околната среда и водите Община Самоков ще получи 390 хил. лв. за осъществяването на проект под надслов „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе”.
Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, а договорът е подписан в началото на август от кмета Владимир Георгиев и главния директор на ГДОП „Околна среда“ в екоминистерството Валерия Калчева. 85 % от средствата ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
Предвижда се в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез въвеждане на инициативата за насърчаване на висококачествено рециклиране да бъдат включени общинските училища и детски градини. Ще бъдат осигурени в съответните дворове съдове за разделно събиране на рециклируеми материали. Ще се въведено домашно компостиране, като на участниците по проекта ще бъдат предоставени компостери. Такива съоръжения ще бъдат инсталирани и във всички учебни заведения и детски градини, както и в парковете,  близо до ресторанти и заведения на открито с голяма посещаемост.Чрез компостирането ще се намали количеството на битовите отпадъци.
Предварителното разделно събиране ще бъде фактически подготовка за повторна употреба на материалите. На практика изделия, за които се смята, че повече не могат да бъдат използвани, ще бъдат поправяни. Частите от едни уреди ще бъдат използвани за ремонт и поправка на други подобни уреди.
Материали от изделията, които пък не могат да бъдат поправяни, ще се събират разделно в осигурени по проекта съдове, за да бъдат подложени на рециклиране.
С осъществяването на този демонстрационен проект ще бъде създадена и социална среда от хора, които ще могат да обменят информация и да черпят опит от други европейски градове, където се прилага тази система – т. нар. Repair café. Предполага се, че с този нов подход, стимулираш опазването на чистотата в града ни, към Самоков и района ще бъдат привлечени и повече туристи. От друга страна ще се подпомогне формирането на обществено самосъзнание за опазване на природните ресурси и решително намаляване на отпадъците.
Срокът на изпълнение на договора е 1 година и 11 месеца.

Leave a Reply