Новини

Общината спечели проект за възрастни хора и лица с увреждания

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – финансиране за проект под този надслов спечели Общината.
Предвижда се на правоимащите по проекта да се оказва специализирана помощ – медицинска, психологическа и социална. Ще се предлагат услуги по домовете.
Желаещите да ползват почасовите интегрирани здравно-социални услуги трябва да подават заявление и да представят документ от лекар за необходимостта от ползване им. След това ще се извърши подбор на потребителите, като с предимство ще се ползват самотно живеещи с увреждания, хора с хронични заболявания и преминали болнично лечение в интензивен кардиологичен и неврологичен сектор, преживели инсулт и тежки травматологични операции, имащи затруднения в самообслужването.
Проектът предвижда да се помогне общо на 131 души. Одобреното финансиране е на стойност 362 хил. лв.
Медицинските специалисти ще посещават хората в домовете, като ще проследяват кръвното им налягане, пулса, теглото и кръвната захар; ще правят превръзки; ще оказват съдействие при посещение на личния лекар и др. Рехабилитатор ще помага на тежко болните и трудно подвижните хора.
Както е известно, в града ни функционират Център за настаняване от семеен тип, Център за рехабилитация и интеграция, Консултативен център, Домашен социален патронаж и социална кухня. Предлаганата сега дейност значително ще допълни и обогати предоставяните от Общината социални услуги.
Подобни проекти ще осъществяват само още 14 общини в страната.

Leave a Reply