Здраве, Новини, Обяви

Общината търси медицинска сестра

Община Самоков търси да назначи медицинска сестра със следните изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование
– средно специално – специалност „Медицинска сестра”
2. Професионален опит:
– не се изисква
3. Умения:
– организираност
– работа в екип
4. Необходими документи:
– заявление за кандидатстване за длъжността с изписан телефон и адрес за връзка
– копие от диплома за завършено образование
– СV /европейски образец/
– Мотивационно писмо
Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство” в Община Самоков от 11.11.2013 г. до 22.11.2013 г. включително, от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
За справки: тел. 0722/6-66-30, вътр. 417 и 403
Община Самоков, ет. 4, стая 417 и 406
Лица за контакти:
1. Ралица Герасимова – гл. експерт „Социални дейности и здравеопазване”
2. Галина Галчева – гл. специалист „Човешки ресурси”

Leave a Reply