Новини, Обяви

Общината търси мл. експерт за общинска дирекция

Община Самоков търси да назначи мл. експерт в дирекция „ХДЕТТОС” със следните изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование:
– висше, бакалавър или магистър, специалност „Екология”
2. Професионален опит:
– не се изисква
3. Други умения:
– компютърна грамотност
4. Умения:
– организираност
– работа в екип
5. Необходими документи:
– заявление за кандидатстване за длъжността с изписан телефон и адрес за връзка
– копие от диплома за завършено образование
– СV /европейски образец/
– мотивационно писмо
Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство” в Община Самоков от 11.11.2013 г. до 22.11.2013 г. включително, от 08,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За справки: тел. 0722/6-66-30, вътр. 417 и 420
Община Самоков, ет. 4, стая 417 и 420
Лица за контакти:
Инж. Бранимира Бодурова – директор дирекция „ХДЕТТОС”
Галина Галчева – гл. специалист „Човешки ресурси”

Leave a Reply