Новини, Обяви

Общината търси юрисконсулт

Община Самоков търси да назначи юрисконсулт със следните изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование
– висше, квалификационна степен – магистър, специалност „Право”;
2. Професионален опит – не се изисква;
3. Други компетентности:
– компютърна грамотност;
4. Умения:
– организираност;
– способност за работа в екип;
5. Необходими документи:
– заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст с ясно изписан телефон и адрес за връзка;
– копие от дипломи и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
– СV /европейски образец/;
– мотивационно писмо.
Кандидатите могат да подават своите документи на гише „Деловодство” в Община Самоков от 13.12.2013 г. до 21.01.2014 г., от 08,30 ч. до 17,30 ч., всеки работен ден. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За справки:
Тел. 0722/66630, вътр. 130 и 316
Община Самоков, ет. 3, стая 314 и стая 316
Лица за контакти:
Ангелина Вангелова – секретар на Община Самоков
Валентина Манчева – мл. експерт „АПИО”

Leave a Reply