Новини, Шарен свят

Общината ще кандидатства за 150 работни места по програма “Сигурност”

За 150 работни места по новата програма „Сигурност” – за пазачи и сътрудници по опазване на обществения ред, ще кандидатства Община Самоков. Одобрените ще се трудят 8 месеца на две смени при 8-часов работен ден. Предвижда се да не се работи нощно време, нито в почивни и празнични дни. Програмата ще важи до края на годината. Осигуряват се минимална заплата, допълнителни заплащания и осигуровки от работодателя.
Кандидатите трябва да имат най-малко основно образование и да не са осъждани. Предимство са стажът и опитът в полицията и в охранителната дейност.
Територията на общината ни е една от най-големите в страната, като освен града и 24-те села, тук са разположени и много курорти и вилни зони. Освен това безработицата надхвърля 20 %, а твърде висока е и т. нар. битова престъпност.
Ако проектът бъде одобрен, назначените по програмата ще се трудят за опазване на селскостопанската продукция, горите и гробищните паркове, ще съобщават за евентуално възникнали, бедствия, аварии и др. Така от една страна ще се осигурят работа и доходи на десетки безработни, а от друга ще се допринесе за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред, особено в по-малките села, отдалечените райони и вилните зони.

Leave a Reply