Новини

Общината ще купува горните казарми за жилища

Община Самоков ще направи опит да закупи значителни терени от бившите горни казарми, на изхода на града ни по пътя за Боровец. Планира се това да стане чрез поемане на общински дълг до 4 642 680 лв., лихва до 3,5 % и срок за издължаване 10 години.
Става въпрос за два големи имота, предлагани на търг с явно наддаване от Министерството на отбраната.
По предложение на кмета Владимир Георгиев общинските съветници дадоха на сесията си на 23 юли зелена светлина за евентуалната сделка. Същия ден по-късно се състоя и публично обсъждане на намерението за поемане на дълга.
Имотите са с площ от по 118 дка и 86 дка и в тях са разположени съответно 22 и 12 сгради с различна квадратура и етажност. Цената на квадратен метър на по-големия терен е 26 лв., а на по-малкия – 19 лв.
Стана ясно, че ако придобие собствеността, Общината ще възложи изготвянето на подробен устройствен план на територията и оформянето на парцели, които ще се продават за жилищни нужди.
На заседанието на общинарите Вл. Георгиев поясни, че досега са се провели три търга, на които никой не се е явил, но това не значи, че на четвърти търг няма да се появи купувач и Общината да остане без тези терени при положение, че те са разположени на хубаво, апетитно място, и че доста граждани имат нужди, проявяват голям интерес и желаят да си построят жилища. Още повече, че Общината сега не разполага с други имоти за задоволяване на потребности от жилища, а освен това цената на казармените терени след проведените няколко неуспешни търга е намалена.
Затова се предлага участието на местната власт, като парите се набавят от заем при изгодни условия. Предвижда се и гратисен период от две години преди да се започне изплащането на кредита, така че погасяването му да може да стане от приходите от продажба на оформените междувременно парцели. По този начин бюджетът няма да бъде ощетен и няма да се вземат средства от данъци.
Наистина, местната хазна разполага с депозити от над 4,5 млн. лв., но е преценено, че в случая не трябва да се „пипат“ тези средства, тъй като чрез тях се осигурява самата дейност на Общината и кандидатстването по европейски програми.
Кметът подчерта, че досега многократно от Общината са отправяни искания до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на имоти поради отпадналата им необходимост за военните /каквато практика е в сила на много места в страната/, но така и през изминалите години не е срещнат подобаващ положителен отклик от страна на военното ведомство.
След продължителни дискусии на 23 юли с участието на няколко общински съветници бе направено предложение разглеждането на въпроса да се отложи. Това предложение обаче бе отклонено и с 16 гласа „за“, 4 „против“ и 4 въздържали се местните парламентаристи решиха Общината да участва в бъдещия търг за придобиването на двата имота.
В публичното обсъждане участие взеха кметът Георгиев и зам.-кметът Сия Шехтанова.
Като цяло бе подкрепено намерението на Общината да закупи имотите, но бе зададен въпрос не е ли по-целесъобразно въпросните терени да се използват за развитие на икономиката и за разкриване на нови работни места. Отговорено бе, че районът е по-подходящ за жилищно застрояване и че с места за индустриални и други подобни обекти местната власт разполага в други зони в рамките на града ни.
В срок от един месец желаещите могат да предоставят в деловодството на Общината своите писмени становища, въпроси и предложения. След това въпросът за тегленето на кредит ще бъде обсъден и окончателно решен от Общинския съвет.

Leave a Reply