Новини, Шарен свят

Общината ще получи пари за електронно управление на обслужването

Самоков съвместно с още две общини от Северозападна България спечели нов проект по Оперативна програма „Административен капацитет” – „Подобряване на административното обслужване на общините Самоков, Роман и Червен бряг чрез въвеждане на електронно управление“.
Средствата за изпълнение на проекта възлизат на 176 614 лв. Работата ще продължи една година, като през този период ще бъдат обучени общо 85 служители от трите общини. Ще бъдат организирани и курсове за изграждане на умения за прилагане на придобитата квалификация в реална работна среда.
Засега в самоковската общинска администрация онлайн обслужване се предлага само за малка част от услугите, които като цяло се извършват.

Leave a Reply