Новини, Политика, Шарен свят

Общината ще финансира с кредит корекцията на Боклуджа

С кредит ще финансира корекцията на Боклуджа Общината. Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета Владимир Георгиев. Средствата ще са в размер до 646 хил. лв. и трябва да бъдат погасени в срок до 1 година. По време на обсъждането д-р Райко Масларски /”Бъдеще за Самоков”/призова колегите си да гласуват “За”. Заемът ще се вземе от фонд “Флаг” при изгодни условия, изтъкна г-н Георгиев. Целият проект е на стойност около 1,1 млн. лв. Ще се коригира коритото на реката в района на Седми квартал, за да се предотврати опасността от наводнения в този район.

Leave a Reply