Новини, Образование, Шарен свят

Община от Германия става партньор на Самоков по европроект

В Самоковска община, в германската община Хам и в още 18 европейски регионални и местни администрации стартира европейски проект под надслов „For Roma with Roma”. Целта е да се подпомогне интегрирането в обществото на уязвимите общности и най-вече на ромите.
Самоков и Хам ще бъдат партньори по проекта и във връзка с обмяната на опит на тридневно посещение в германската община ще бъдат трима представители на Община Самоков – Георги Николов, здравен медиатор, Ралица Герасимова, гл. експерт „Социални дейности” и Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността”. Планирани са среща с кмета на Хам, посещения на местни училища и разговори с представители на неправителствени организации.
Партньорството между двете общини е започнало през септември м. г. в Букурещ, където Г. Николов е участвал в среща с представители на 20-те европейски общини. В изпълнение на проекта Община Самоков ще организира „Стрийт Арт фестивал”. Участниците ще бъдат обучени да изработват ръчни произведения, графити, да пишат песни. Арт ателиетата имат за цел да сближат младежите от различни етнически групи.
На фестивал през април ще бъдат показани на гражданите и гостите на Самоков продуктите, които са изработили ромски и други младежи в работилниците. Предвижда се и организирането на концерт с участието на известни музиканти и почитатели на стрийт културата.

Leave a Reply