Новини, Обяви, Политика, Шарен свят

Община Самоков обявява за провеждане на търгове

Община Самоков обявява:
На 07.11.2012 г. от 10.15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя: имот № 15285.11.446 – нива, с площ 210,457 дка, находящ се в землището на с. Говедарци, м. „Опитно поле”.
Подаване на документи за участие в търга – до 06.11.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 07.11.2012 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя: 3 имота с №№: 65231.916.290 /125,829 дка/, 65231.916.291/24,596 дка/ и 65231.916.292 /64,708 дка/ – ниви, в м. „Дъбова глава”, землището на гр. Самоков.
Подаване на документи за участие в търга – до 06.11.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 07.11.2012 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя: 1,500/59,428 ид.ч. от имот № 65231.917.659 – ливада в местността „Боричо”, землището на гр. Самоков.
Подаване на документи за участие в търга – до 06.11.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

ххх

Община Самоков обявява:
На 07.11.2012 г. от 10.15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска недвижим имот – терен с площ 17,50 кв. м., находящ се в с. Говедарци – центъра, кв. 33.
Подаване на документи за участие в търга – до 06.11.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401

Leave a Reply