Новини, Обяви, Шарен свят

Община Самоков обявява търгове с явно наддаване

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. от 9,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 110046 – нива, с площ 12,804 дка, в м. Сливите – землището на с. Райово.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 154090 – нива, с площ 1,832 дка, в м. Долен завой – землището на с. Райово.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – два имота с № 228004 /нива с площ 2,300 дка/ в м. Долно базе – землището на с. Ковачевци, и № 331023 /ливада с площ 5,301 дка/ в м. Горна чолица – землището на с. Ковачевци.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с № 252008 /2,0 дка – ливада/, № 252013 /5,774 дка – ливада/, № 252015 /7,127 дка – ливада/ и № 252017 /5,040 дка – ливада/; и 4-те имота – в м. Валявицата – землището на с. Ковачевци.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. т 10,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 имота с №№: 130074, 135008, 135009, 177040 и 227025 – ниви с обща площ 18,858 дка, находящи се в землището на с. Ковачевци.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Община Самоков обявява:
На 29.03.2012 г. от 10,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 имота с №№: 000080, 000086, 000088 и 000097, с обща площ 147,271 дка, в землището на с. Горни Окол.
Подаване на документи за участие – до 28.03.2012 г. /вкл./
За повече информация: Община Самоков, стая 401.

Leave a Reply